Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"NOBA"

ul Powstańców 8, Katowice
tel. 602 666 070, 696 905 963
e- mail: noba@noba.pl
NOBA